Monday , 27 May 2024
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: Màn hình HMI

Feed Subscription

Màn Hình HMI Proface, HMI Proface AGP3750-T1, 15 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, HMI Proface AGP3750-T1

Màn Hình HMI Proface, HMI Proface AGP3750-T1, 15 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3750-T1-AF, AGP3750-T1-D24 Nguồn cung cấp: AC100-240V / DC24V Loại LCD: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 15” Độ phân giải: 1,024 x 768 pixels (XGA) Màu hiển thị: 65,536 Colors (No blink)/16,384 Colors (Blink) Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: Type A CF Card: Có Card SD: Không ... Read More »

Màn Hình HMI Proface, HMI Proface AGP3650-T1, 12.1 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, GP3650U, GP3650T

Màn Hình HMI Proface, HMI Proface AGP3650-T1, 12.1 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3650-T1-AF, AGP3650-T1-D24 Nguồn cung cấp: AC100-240V / DC24V Loại LCD: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 12.1” Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Màu hiển thị: 65,536 Colors (No blink)/16,384 Colors (Blink) Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 10 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: 2 cổng USB (Type A) CF Card: Có ... Read More »

Màn Hình HMI Proface, HMI Proface AGP3650-U1-D24, 12.1 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, GP3650U, GP3650T

Màn Hình HMI Proface, HMI Proface AGP3650-U1-D24, 12.1 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3650-U1-D24 Nguồn cung cấp: DC24V Loại LCD: TFT Color LCD (High luminance model) Kích thước màn hình: 12.1” Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Màu hiển thị: 65,536 Colors (No blink)/16,384 Colors (Blink) Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 10 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: 2 cổng USB (Type A) CF Card: ... Read More »

Màn Hình HMI Proface, HMI Proface AGP3600-T1, 12.1 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, HMI Proface AGP3600-T1

Màn Hình HMI Proface, HMI Proface AGP3600-T1, 12.1 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3600-T1-AF, AGP3600-T1-DC Nguồn cung cấp: AC100-240V / DC24V Loại LCD: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 12.1” Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Màu hiển thị: 65,536 Colors (No blink)/16,384 Colors (Blink) Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: Type A CF Card: Có Card SD: Không ... Read More »

Màn Hình Proface, HMI Proface AGP3560-T1-AF, 10.4 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, AGP3560-T1-AF

Màn Hình Proface, HMI Proface AGP3560-T1-AF, 10.4 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3560-T1-AF Nguồn cung cấp: AC100-240V Loại LCD: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4” Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Màu hiển thị: 65,536 Colors (No blink)/16,384 Colors (Blink) Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 10 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: 2 cổng USB (Type A) CF Card: Có Card SD: Không ... Read More »

Màn Hình Proface, HMI Proface AGP3550-T1-AF, 10.4 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, HMI Proface GP3550T

Màn Hình Proface, HMI Proface AGP3550-T1-AF, 10.4 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3550-T1-AF Nguồn cung cấp: AC100-240V Loại LCD: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4” Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Màu hiển thị: 65,536 Colors (No blink)/16,384 Colors (Blink) Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 10 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: 2 cổng USB (Type A) CF Card: Có Card SD: Không ... Read More »

Màn Hình Proface, HMI Proface AGP3510-T1-AF, 10.4 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, GP3510T

Màn Hình Proface, HMI Proface AGP3510-T1-AF, 10.4 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3510-T1-AF Nguồn cung cấp: AC100-240V Loại LCD: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4” Độ phân giải: 800 x 600 pixels Màu hiển thị: 65,536 Colors (No blink)/16,384 Colors (Blink) Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: 2 cổng USB (Type A) CF Card: Có Card SD: Không Module ... Read More »

Màn Hình Proface, HMI Proface AGP3500-T, 10.4 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, HMP Proface GP3500T

Màn Hình Proface, HMI Proface AGP3500-T1, 10.4 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3500-T1-D24, AGP3500-T1-D24-M*, AGP3500-T1-AF, AGP3500-T1-AF-M* Nguồn cung cấp: DC24V / AC220V Loại LCD: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4” Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Màu hiển thị: 65,536 Colors (No blink)/16,384 Colors (Blink) Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: 2 cổng USB (Type A) CF Card: Có Card ... Read More »

Màn Hình Proface, HMI Proface AGP3500-L-D24, 10.4 Inch, đen trắng

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, GP3500L

Màn Hình Proface, HMI Proface AGP3500-L1-D24, 10.4 Inch, đen trắng: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3500-L1-D24 Nguồn cung cấp: DC24V Loại LCD: 16-shades Mono LCD Kích thước màn hình: 10.4” Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Màu hiển thị: 16-shades Mono Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: 2 cổng USB (Type A) CF Card: Có Card SD: Không Module mở rộng: ... Read More »

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3450-T1-D24, 7.5 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, HMI Proface GP3450T

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3450-T1-D24, 7.5 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3450-T1-D24, AGP3450-T1-D24-M Nguồn cung cấp: DC24V Loại LCD: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 7.5” Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Màu hiển thị: 65,536 Colors Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 10 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: 1 cổng USB (Type A) CF Card: Có Card SD: Không Module mở rộng: ... Read More »

Scroll To Top
Gọi 0936064289
Chat ZALO