Monday , 27 May 2024
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: Màn hình HMI

Feed Subscription

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3400-T1-D24, 7.5 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, GP3400T

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3400-T1-D24, 7.5 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3400-T1-D24 Nguồn cung cấp: DC24V Loại LCD: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 7.5” Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Màu hiển thị: 65,536 Colors Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: 1 cổng USB (Type A) CF Card: Có Card SD: Không Module mở rộng: ... Read More »

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3400-S1-D24, 7.5 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, HMI Proface GP3400S

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3400-S1-D24, 7.5 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3400-S1-D24 Nguồn cung cấp: DC24V Loại LCD: STN Color LCD Kích thước màn hình: 7.5” Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Màu hiển thị: 4,096 Colors Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: 1 cổng USB (Type A) CF Card: Có Card SD: Không Module mở rộng: ... Read More »

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3360-T1-D24, 5.7 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, HMI Proface GP3360T

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3360-T1-D24, 5.7 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3360-T1-D24 Nguồn cung cấp: DC24V Loại LCD: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 5.7” Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Màu hiển thị: 65,536 Colors Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 8 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: 2 cổng USB (Type A) CF Card: Có Card SD: Không Module mở rộng: ... Read More »

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3302-B1-D24, 5.7 Inch, đen trắng

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, Proface GP3302B

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3302-B1-D24, 5.7 Inch, đen trắng: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3302-B1-D24 Nguồn cung cấp: DC24V Loại LCD: Monochrome LCD Kích thước màn hình: 5.7” Độ phân giải: 324 x 240 pixels (QVGA) Màu hiển thị: Monochrome (16 Levels) Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 6 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: Không USB: 1 cổng USB (Type A) CF Card: Không Card SD: Không Module mở ... Read More »

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3301-L1-D24, 5.7 Inch, đen trắng

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, HMI Proface GP3301L

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3301-L1-D24, 5.7 Inch, đen trắng: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3301-L1-D24 Nguồn cung cấp: DC24V Loại LCD: Monochrome LCD Kích thước màn hình: 5.7” Độ phân giải: 323 x 240 pixels (QVGA) Màu hiển thị: Monochrome (16 Levels) Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 6 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: Không USB: 1 cổng USB (Type A) CF Card: Có Card SD: Không Module mở ... Read More »

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3300-L1-D24, 5.7 Inch, đen trắng

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, HMI Proface GP3300L

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3300-L1-D24, 5.7 Inch, đen trắng: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3300-L1-D24 Nguồn cung cấp: DC24V Loại LCD: Monochrome LCD Kích thước màn hình: 5.7” Độ phân giải: 322 x 240 pixels (QVGA) Màu hiển thị: Monochrome (16 Levels) Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 6 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: 1 cổng USB (Type A) CF Card: Có Card SD: Không Module mở ... Read More »

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3301-S1-D24, 5.7 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, HMI Proface GP3301SL

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3301-S1-D24, 5.7 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3301-S1-D24 Nguồn cung cấp: DC24V Loại LCD: STN Color LCD Kích thước màn hình: 5.7” Độ phân giải: 321 x 240 pixels (QVGA) Màu hiển thị: 65,536 Colors Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 6 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: Không USB: 1 cổng USB (Type A) CF Card: Có Card SD: Không Module mở rộng: ... Read More »

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3300-U1-D24, 5.7 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, HMI Proface GP3300U

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3300-U1-D24, 5.7 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3300-U1-D24 Nguồn cung cấp: DC24V Loại LCD: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 5.7” Độ phân giải: 320 x 240 pixels (QVGA) Màu hiển thị: 65,536 Colors Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 6 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: 1 cổng USB (Type A) CF Card: Có Card SD: Không Module mở rộng: ... Read More »

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3310-T1-D24, 5.7 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, Proface GP3310T

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3310-T1-D24, 5.7 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3310-T1-D24 Nguồn cung cấp: DC24V Loại LCD: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 5.7” Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Màu hiển thị: 65,536 Colors Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 8 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C/422/485 COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: 1 cổng USB (Type A) CF Card: Có Card SD: Không Module mở rộng: ... Read More »

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3300-T1-D24, 5.7 Inch, mầu

Man hinh Proface, HMI Proface GP3000 Series, Proface GP3300T-S

Màn Hình Proface, HMI cảm ứng AGP3300-T1-D24, 5.7 Inch, mầu: Mã Màn Hình Cảm Ứng HMI Proface: AGP3300-T1-D24 AGP3300-T1-D24-M* Nguồn cung cấp: DC24V Loại LCD: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 5.7” Độ phân giải: 320 x 240 pixels (QVGA) Màu hiển thị: 65,536 Colors Loại cảm ứng: Analog Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 6 MB RAM: SRAM 320KB COM 1: D-Sub 9 pin RS-232C COM 2: D-Sub 9 pin RS232C/422/485 Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX USB: 1 cổng USB (Type A) CF Card: Có Card SD: Không Module mở ... Read More »

Scroll To Top
Gọi 0936064289
Chat ZALO